Ακόμη και το καλύτερο σύστημα κουφωμάτων μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές σε περίπτωση που η κατασκευή και η τοποθέτηση του, δε γίνουν σωστά. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η επιλογή του κατασκευαστή. Η Εταιρεία μας σας δίνει ορισμένες συμβουλές πριν επιλέξετε τον κατασκευαστή των κουφωμάτων σας.

Ποιές είναι οι παράμετροι επιλογής κουφώματος;

Τύπος παραθύρου

Επιλογή ή όχι θερμομονωτικών προφίλ

Υαλοπίνακες: Επηρεάζουν την απώλεια ενέργειας και το εισερχόμενο φως .

Εξαρτήματα: Είναι σημαντικό κομμάτι του κουφώματος καθώς ενισχύουν τις λύσεις που προσφέρει , τη συντήρηση του κουφώματος , την απρόσκοπτη και μακροχρόνια λειτουργία και την απόδοσή του.

Απόδοση βάση δεικτών: Δείκτες που μετρούν την απόδοση του κουφώματος σε συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των κουφωμάτων αναπτύχθηκαν παράλληλα και Οργανισμοί που μετρούν την απόδοση των κουφωμάτων , βασιζόμενοι σε κριτήρια και standards , πιστοποιούν την κατηγορία που εντάσσονται τα συγκεκριμένα συστήματα μετά από ενδελεχή έλεγχο. Τέτοιες πιστοποιήσεις δίνονται για αντίσταση στον άνεμο, τη φωτιά , υδατοστεγανότητα , θερμομόνωση κλπ.

Εγγυήσεις: Διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία. Όλες πιστοποιούν την συμπεριφορά των συστημάτων υπό προϋποθέσεις ( πχ τη χρήση εξαρτημάτων που προτείνει η ίδια η κατασκευάστρια εταιρία)

 

Να ζητάτε πάντα αυθεντικά εξαρτήματα

Ένας λόγος που θα πρέπει να επιλέγετε πιστοποιημένο κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου, είναι  για να είστε σίγουροι πως τα εξαρτήματα είναι τα προβλεπόμενα απο της εκάστοτε εταιρία. Εαν ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί εξαρτήματα του εμπορίου υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα εξαρτήματα να είναι παντελώς ακατάλληλα  καθώς μειώνουν τους συντελεστές υδατοσταγανώτητας και θερμοηχομόνωσης του κουφώματος  και μερικές φορές μπορεί να αποβούν και επικίνδυνα. Ο ιδιώτης όμως δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις να διαπιστώσει όλα τα παραπάνω. Για αυτό το λόγο, η εταιρία μας, σας δίνει τη δυνατότητα, αφού τελειώσει η τοποθέτηση, να σας στείλει ένα τεχνικό, για έλεγχο και να σας ενημερώσει για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες.